Торт Фантазия на простокваше

[…]

Торт Фантазия, три разных коржа

[…]